Phòng Kỹ Thuật
XUYEN A DAI THANH CO.,LTD
Head Office: Level 9, 68 Nguyen Hue Street, 
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 
Showroom: 347B Quoc Lo 50 Street, Phong Phu Ward,
Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Tel: (+848) 62.965.007
Fax: (+848) 62.965.239

Yêu cầu

Thông báo

Chúc mừng bạn đã gửi yêu cầu thành công!

English Đóng mở menu