Giá trị và tầm nhìn

Giá Trị Cốt Lõi và Tầm Nhìn của chúng tôi

undefined

 

 

 

An toàn  

       Vì sức khỏe và an toàn và vì môi trường xanh
 

Tinh thần đồng đội 

  Đoàn kết, cởi mở và sự tin tưởng lẫn nhau được khuyến khích
 

Minh bạch

  Trung thực và liêm chính
 

Chuyên nghiệp

 

Kiến thức và kinh nghiệm hoà hợp tạo nên sức mạnh

 

Đam mê

  Cống hiến trong công việc và tận tình với khách hàng
 

Cải tiến

  Liên tục cải tiến và sáng tạo trong các quy trình làm việc

 

Tầm nhìn:

  • Liên danh đối tác nước ngoài, chuyển giao công nghệ và xây dựng nhà máy "XUYÊN Á ĐẠI THÀNH - FACTORY" sản xuất thiết bị thi công xây dựng tại Việt Nam.

Yêu cầu

Thông báo

Chúc mừng bạn đã gửi yêu cầu thành công!

English Đóng mở menu